Skolfoto Fagerhults skola 1924Från vänster:

Rut J Sturöd, Sigrid Larsson Svenseröd, Karin Backman Sturöd, Helga Johansson Kållebråten, Ester Eriksson Fagerhult, Helga Olsson Höjentorp Fagerhult, Gunhild Niklasson Kållebråten.


Lane-Ryrs likvagnEn bild på Lane-Ryrs likvagn. Kusken på bilden är Artur i Tomterna.
Personen som skall begravas är okänd. Årtalet är okänt.
De två som gick först i liktåget kallades för prestaverande.
På bilden är det Axel Olsson från Brännane och Robert Svensson Ekeskär

Skolfoto klass 5 Lane-Ryr år 1965
Bakre raden från vänster:
Ulf Niklasson, Pia Karlsson, Kerstin Svahn, Sture Johansson, Torwald Lindström, Gösta Annerhäll, Fröken Lydia Hultin ?

Främre raden från vänster:
Gunilla Larsson, Yvonne Ferm, Agneta Strömberg, Ann Hagberg, Gunilla Olsson

Birger Larsson Stötegården Kyrkebyn berättar

Kia Sörqvist intervju med Birger Larsson Stötegården Kyrkebyn 1982


Elis Ahlberg Fagerhult berättar

Kia Sörqvist intervjuar Elis Ahlberg Fagerhult 1982


Ingevar Joelsson på Lönnebärgshage Frändefors berättar

Kia Sörqvist intervju med Ingevar Joelsson Lönnebärgshage Frändefors

1982


John Olsson i Nordmaneröd berättar

Kia Sörqvist intervju med John Olsson i Nordmaneröd 1982


Soldaten Strid på Siversbo Stom

Berättad av dottern till soldaten
Gamla gården Strykesten


Kort på det gamla huset i Strykesten 1880-90 talet. Mannen framme vid staketet är förmodligen ägaren Olaus Olofsson. Och kvinnan framför huset hans hustru Kristina Olofsdotter. Pojken på bilden kan vara en av deras söner.

Namnet Strykesten skall ha kommit till på grund av att på vägen till huset skall det ha stått en stor sten. När man skulle förbi där med häst och vagn, så strök vagnen nära stenen. Kortet är taget på åkern mellan krokån och huset. Idag så är det en stor skog uppväxt bakom huset.Oskar Johansson i Anneröd berättar

Kia Sörqvist intervju med Oskar Johansson i Anneröd 1981


Adel Andersson på Mon Fagerhult berättar

Kia Sörqvists intervju med Adel Andersson 1981Lanes fösta kvinliga fotbollslag 1939


Lanes första kvinnliga fotbollslag bildades 1939 och höll på i ca. 5 år. Spelplanen Var Lane-vallen.

Från vänster i bakre raden.

Mary Olausson, Höghult.
Helga Jacobsson, Kållebråten.
Aina Lindskog, Nättjebacka.
Ingeborg Olsson, Fagerhult.
Irene Nicklasson, Kållebråten.

Mitten.

Ragnhild Lindskog, Nättjebacka.
Anna Jansson, Björndalen.

Främst.
Elsa Jacobsson, Kållebråten.
Emma Johansson, Fagerhult.
Karin Svahn, Fagerhult.
Elsa Andersson Björndalen.Lagfoto Lane BK 1937

 

Fotbollskort från året 1937. Plats Lane-Vallen.

1923 bildades Lane IF. Höll på till 1934. Klubben bildades av Carl Jacobsson Kållebråten, Algot Eriksson Fagerhult och Johan Olsson Fagerhult. Efter år 1934 ändrades klubbens namn till Lane Bk. 

Planen var först på Svenseröds marker, sedan i Fagerhult och i slutet av 1930-talet nuvarande Lanevallen. Med tuvhackor hackade man sig fram på Andreas Johanssons mark, nuvarande Lanevallen. Man spelade mot lag från Uddevalla, samt från Dal såsom Ödeborg och Färgelanda m.fl.

OBS. Den klena målställningen och stenen bakom målet, även stenen bakom Gustav Johansson.
Man kan undra idag hur många som skadades på dessa stenar. 
På den tiden spelade man på de planer som man fick tillgång till, och hade inga större krav på nyklippta gräsmattor.

Från vänster räknat:

Nils Kristiansson-Olsson.
Gunnar Niklasson.
Fritz Jacobsson.
Bertil Johansson.
Sven Andersson.
Karl Jacobsson.
Otto Johansson.
Hans Hansson.
Valter Niklasson.
Hjalmar Jacobsson.
Karl-Hertil Niklasson.
Birger Olsson.
Gustav Johansson.

Kort från UppelhultHemmansägaren August Andersson i Uppelhult, med barnen Anna Andersson och Karl Andersson. Kortet är från år 1930. Gården såldes 1942 efter August död.
Syskonen på bilden hyrde en lägenhet ovanpå gamla skolan i Kyrkebyn.
Karl kom att arbeta många år på kykogården i Lane-Ryr.

Johan August Andersson berättar

Nedtecknat av Johan August Andersson född 1852 i Ulveröd Lane-Ryr

Källa Västsvenska Folkminnesföreningen

Tillhör Lane Ryrs Hembygdsförening.

 

Minnen från farfars tid.

 

Farfars gård hade gått i arv inom släkt, allt ifrån Karl den tolftes tid. Den var belägen i Lane Ryrs socken, som på den tiden ofta alltid kallades Norra Ryr, och utgjorde ¼ mantal. Hushållen då för i tiden födde omkring 5 till 6 kor, 2 hästar, några får samt en större och mindre gris, den senare avsedd att uppföda till grissugga eller moder för kommande släkte av griskulltingar. Några höns hade man inte på gården under den tiden, ty avkastningen ansågs inte motivera den kostnad som dessa husdjur åsamkade sin ägare.

Farfars far hade år 1798 av sin fader köpt hälften av egendomen för 266 riksdaler 32 skilling banko och den andra 1/8 delen 1802 för en något större köpesumma. Då farfar köpte gården 1848 fick han betala 3.000 riksdaler riksgäld. Det är att märka att det var utom undantagsförmånerna till de förra ägarna.

Då farfars yngre broder ville ha sin andel i gården delades den 1854 i två delar, av vilka farfar behöll 5/32 och den yngre brodern 3/32 dels mantal, efter helt räknat som man skrev på den tiden. Det var första gången egendomen delades mellan bröderna enligt vad man kan finna av gamla papper som förvarats på huvudgården.

Såsom ett exempel på vilken oerhörd stegring jordegendomen undergått de senare 125 åren, kan nämnas att huvudgården är nu taxerad i 11700 kronor och den avsöndrade delen i 5500 kronor. Båda dessa hemmandelar ägs fortfarande och bebos av farfars fars efterkommande.Det är möjligt att denna bondesläkt har ännu äldre anor, än (omkring 250 år) vad gamla kvitton och handlingar som finns, avskrivna.

Boningshuset som uppfördes och ännu får tjänstgöra å gamla gården, är omkring 100 år gammal ty det uppfördes när farfar var en liten pys om några år och han var född 1821. Det hade byggts av grovt timmer med s.k. hornknutar, vilka avsågades i början av detta århundrade när huset åter igen bekläddes med nya brädor.

För att vara byggt för så långt tid tillbaka, kunde det på en mindre bondgård gälla för ett mönster, vilket man tog hänsyn till när boningshuset på änkesätet Orreqvissla nybyggdes. 

Huset var indelat i en stugaria på 20 meter golvyta och 2 meters höjd mellan golv och tak. En hälften så stor sidkammare samt ett kök på 15 meters golv och takyta samt förstuga inbyggd i huset och ett  ” bislag ” eller förstuga har varit utanför ytterdörren. Från förstugan leder en trappa upp till vinden eller 2 loftet, där spannmål, mjöl och tunnbröd m.m. förvarades på utloftet. På innloftet, som skildes från detta genom en timrad mellanvägg förvarades kläder, rågbröd samt de flesta svavelvaror.

Murverket i denna byggnad var från början mestadels av gråsten ända från köksmuren och pipan å under till skorstenen ovanför taket, tills för några år sedan då allt nedrevs till grunden och nya tidsenligare spisar uppfördes av tegelsten med kokspis i köket. På många ställen byggde man i äldre tider så att bjälklaget i taket till boningsrummet var synligt. Så var icke förhållandet här, ty bjälkarna blev från början klädda med brädor med sågspån och ” bråtesehäv ” ovanpå för att hålla inne värmen i stugrummet, kammaren och köket.

Någon oljefärg hade man inte vid husets första inredning bestått sig med. Därför blev takbräderna brunfärgade av rök samt dörren och fönster grådaskiga. Innanfönster begagnade man icke på många ställen dåförtiden, men efter den svåra snöstormen på första söndagen i advent 1871 dröjde det inte länge för det införskaffades innanfönster. Dessförinnan hade huset inrede undergått en genomgripande renovering. Tapeter på väggarna uppklistrades några år senare, och tak, fönster och dörrar oljemålades. Där på orten var det sällsynt att oljemålning eller endast rödmålning med någon sorts komposition förekom utvändigt. Så var förhållandet även på detta ställe där boningshuset blev målat förs under senare tider.

Ladugården, som finns på huvudgården, byggdes före ”snövintern” 1838 då farfar gick och läste för prästen således omkring år 1836. Den är uppförd av rundtimmer med hornknutar, klädd dels med enris och dels med brädor. Den har häststallet mellan stall ladan och fähus, ladan med logen över stallet såsom det brukades förr i tiden. På detta sätt blev ladorna ganska djupa. Fähuset är byggt av trä intill ladugården på södra gaveln samt har blivit ombyggt tre gånger sedan ladugården nybyggdes. Ungefär på detta sätt byggdes bongårdarna förr i tiden.

Levnadssättet var i äldre tider mycket annorlunda än nu. Då saknades nutidens hjälpmedel att även på landsbygden göra livsvillkoren behagligare. Om vinterkvällarna hade man i bondstugorna endast talgljus att lysa sig med när det var fint och kalas på stället och när en man skulle fodra kreaturen i ladugården eller tröska ”osta” på morgonkvisten på logen. I vardagslag nöjde man sig med att lysa med trästickor inne i huset om kvällar och morgon.

En ställning av trä, en s.k. ”stickekärring” tjänstgjorde som hållare av de torra tunntäljande furustickorna, och åt en yngre person uppdrogs det att snoppa av skaren när det blev för lång och blosset lyste dåligt. Farmor fick som barn ofta detta arbete, när de hade skräddare och skomakaren där hon vistades som barn. När hon blev sömning lovade mäster Bryngelsson att han skulle sjunga en lång visa vilken skulle räcka till morgonen om hon bara lyste bra, så att han kunde sy fina sömmar å rockarna eller klänningarna. Ty på den tiden syddes både mans och fruntimimerskläder av samma manliga skräddare. Hon kunde aldrig glömma den tiden då skräddaren satt och talade om historier för att hålla stämningen uppe och hur han sjöng några strofer som upprepades i oändlighet.


”Sex  hösor (strumpor) å fyra.

Mor hade en piga.

Far hade en dräng.

Och därmed skall vi begynna igen.

Sex hösor å fyra. o.s.v”.


Familjens medlemmar hade roligt på den tiden om vinterkvällarna, när man hade handverkare i huset. Dessa kunde berätta om både nytt och gammalt, ty genom att vandra omkring i bygden från det ena stället till det andra med sina gesäller och lärpojkar. Hade handtvärkarna utom skicklighet i yrket både hört och lärt sig mycket som kunde vara till nytta och nöje. Lärde de mycket gott, så inhämtade de även åtskilligt annat, som inte enbart kunde vara skämtsamt för husfolket om dessa var otrevliga emot mäster och gesäller.

En samtida med Bryngelsson var mäster ”Halten” som ofta var upplagd för skämt. En gång när denna skulle sy en skjorta åt en dränggosse, befallde Halten gossen att lägga sig på tygstycket på bordet under måttagningen medan pojken fruktade att skräddaren skulle sy skjortan för liten. Skräddaren ritade av kundens proportioner på tyget och sydde därefter ett plagg, som med säkerhet inte blivit för litet om han varit dubbelt större.

Husets folk var i allmänhet trägna med handarbeten under de långa vinterkvällarna. Både slevar, kostskovlar, laggkärl, sopkvastar och andra nyttiga föremål tillverkades av männen. Kvinnorna som var hemmahörande i huset spann ull, lin och blångarn, stickade strumpor och lagade männens kläder. Dessa stod först upp om morgonen och gick sist i säng om kvällen.

Farmor var en arbetsmyra och kunde utföra alla de mångartade arbeten, som kom på en husmoder i ett lantmannahem. Vad som spanns under vintern vävdes till tyg i hemmet, linväven blecktes under sommaren, och sommartyget tillverkades då tillika med helhyllevaldmadet, vilket skickades till stampning, pers och färgning. Om hösten var allt färdigt att sy kläder av. Hemmaspunnen lintråd tvinnades och färgades till sytråd. Färgningen av denna verkställdes i hemmet och ingredienserna fick naturen till det bestå. Vinterkvällarna på landsbygden var i äldre tider många gånger njutningsrika stunder, ty alltid hade de mest intelligenta något att tala om som de själva upplevat eller något som hänt för dagen eller helst händelser från äldre tider.

Det dröjde länge innan tidningar och ”romanböcker” som man kallade all litteratur vilken icke var av religiöst innehåll.Farfar talade gärna om hur hans föräldrar hade det och farmor var i detta hänseende ett strå vassare. Hennes rörliga fantasi svävade ofta i sagovärldens för barnens sinnen hägrande nejder på samma gång, hon jämförde dessa med alldagliga ting. Bland annat omtalade hon att en kopparskitel med pengar skulle ha nedgrävts i en bäck under ofredens dagar. Denna bäck flyter genom egendomen, men någon skattsökning blev icke av medan farfar trodde att detta endast var en saga, ty han ville tro annat än sådant som kunde bevisas.

I den gamla tiden var de gamla redskapen med vilka lantbruket sköttes i allmänhet ganska primitiva. Gödselgreparna var av trä även på farfars tid, men plogarna var försedda med vändskivor av järn och alla harvarna beslagna med järntinnar, vilket de ej alltid varit under hans förfäders tid. Farfar hade också smedja på gården, där han själv tillverkade större delen av sina enkla redskap.

Invid smedjan låg lingropen där linet bröts om höstarna med tillhjälp av kvinnliga grannar. Själv torkade han linet och barnen fick springa ifrån groparna till bråtesakerna med de genomvärmda lintosterna. Det var högtidsstund när linet blev bruket, ty då vankades både god mat och kaffe med dopp ifrån morgon till kväll. Bråteskorna höll molron vid makt och farfar kunde även att emellanåt inflika några muntrande ord.

Inne i stugan rådde heller inga ledsamheter, ty där finns något halvt tjog gummor, som kommit dit med sina mjölkflaskor till julosten, som pressades med händerna innan s.k. ystekorg. Julosten blev både stor och god, ty bondkvinnorna ville inte skämma ut sig genom att giva bort annat än nymjölk när de gick till ystöl. Linet bråkades alltid efter det hela skörden blivit inbärgat och höstplöjningen pågick, så att den tidens 2 brötekalas ” fick anses motsvara nutidens skördefäster.

Innan 1842 års folkskolestaga hunnit genomföras ute på landsbygden stod skolundervisningen på låg nivå och dåvarande Norra Ryr utgjorde härvid inget undantag. En småskolelärare P.S. som förut haft anställning vid fraktfart på Vänern tillsattes. Denne var autodidakt men detta hindrade honom ej att sköta sin nya verksamhet till folkets belåtenhet. Då var skolan ambulerande, ty det var först i slutet av gångna och i början av detta århundrade som nuvarande skolhusen byggdes i Lane Ryr.

I de bondstugor som var rymligast inhystes skolan och undervisningen bestod mest av innanläsning och religionskunskap samt någon skrivning och räkning. Av denna efter nutida synpunkt bristfälliga kunskap blev det visserligen inga lärda karlar, men många på sitt område praktiska män och kvinnor. P.S. förstod också konsten att intressera allmänheten för kunskapen och själv förkovrade han sina kunskaper under hela sin skoltid genom inköp av böcker i alla möjliga kunskapsgrenar, så att han var ägare av mer än ett halvt tusentals böcker.

Vid den auktion, som hölls efter hans död för 40 år sedan visade det sig att alla böckerna var flitigt lästa och samtliga verken bestod av leriska, världs-kyrko och litteraturhistoria förutom geografiska och skönlitterära arbeten av 1850 talets mest lästa författare. Efter P.S. uppträdde" Krist-Olle" som småskolelärare i Lane Ryr. Denna var även självlärd, men han hade inte råd att köpa flera böcker än vad han nödvändigt behövde för sitt kall. Hans onekliga rika begåvning satte honom i tillfälle att draga nytta av vad han läst en eller några gånger och hans minne var honom till ovädelig hjälp, så att han kunde undervisa barnen i både läsning, skrivning och räkning.

Krist-Olle ville göra skäl för den betalning han fick som skollärare, ty efter det folkskolestadgan trätt i kraft och folkskoleinspektören besökte hans skola hemma hos farfar och tillsade honom att inte hålla så långa lektioner, svarade Krist-Olle "barnen behöva alla å gno, ty de ä så tröga". Under det senaste halvseklet har sex nya skolhus byggs i församlingen med en manlig folkskolelärare och organist, som bor i skolhuset vid kyrkan där poststationen och telefon finns. I de övriga skolhusen är lärarinnor anställda.

Koministerbostället i socknen blev färdigt 1924 och komministern inflyttades i maj. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1872 och fullbordades under därpå följande året. Ny orgel byggdes 1879, som blev helt och ombyggd förliden sommar. Senast har nu varit på tal att inrätta ett försörjningshem inom kommunen, men frågan har ännu icke på allvar dryftats.

För att återgå till förra tidens minnen kan nämnas att vid dödsfall på landsbygden, de närmaste släktingarna och längst borta från sorgehuset boende blev bjudna över både första och andra begravningsdagen. På förmögnare ställen isynnerhet om det var äldre och ansedda personer som dött. Därvid sparades varken på mat eller dryckesvaror. Den döde skulle ha en hederlig begravning såsom man kallade det, och på den tiden ansågs det inte skamligt om begravningsgästerna var rörda av spritdrycker.

Det har verkligen hänt för längesedan, att deltagarna i begravningståg under vägen till kyrkan råkat i gräl, som kunnat urarta till slagsmål om inte nyktra och besinningsfullare personer avstyrt grälet. Vid ankomsten till kyrkogården skulle ringaren och dödgrävaren ha sin beskärda del av kalasmaten och spritransonen. Dessutom blev de bjudna till sorgehuset på begravningseftermiddagen.

Vid gladare tillfällen såsom bröllop då fästglädjen var på sin plats gick det muntert till. Först far brudparet till staden för att ingå äktenskap, eftersom ingen präst då bodde inom församlingen. Efter vigseln och hemkomsten trakterades brudparet med välgångsskålen av värdparet och alla de närvarande gästerna. Bröllopsmiddagen serverades senare under munter stämning. 

På förmögnare ställen lånade man åt bruden den silverkrona som fanns inom pastoratet att mot en avgift få användas. Den blev icke populär länge , medan den ansågs vara för tung att bära. Då använde man hellre under som martider på husets levande blommor och myrten att uppbära brudslöjan. En ung vacker brud iklädd en dylikt huvudbonad går alltid ett glatt intryck på åskådaren.

Här på orten föregick vigseln på fredag morgon och brölopsfästligheterna fortsatte med spel, dans och lekar hela lördagen och möjligen en del av söndagen. Så aftonen första bröllopsdagen infann sig  " brudtittare " från närmare och fjärare håll för att se brudparet och hylla det med hurrarop och skottlossning. Brudparet måste visa sig upprepade gånger och bjuda de uppvaktande på traktering. Det dugde inte att visa sig stolt och förnäm ty då blev de objudna besökarna förargade och kunde ställde till ofog.

Det var inte förr som nu allmänt brukligt med bröllopspresenter på landsbygden, ty det förekom förning i natura så som vid begravningen med stadsbakat vetebröd med smörklening, kranskakor och brynost. Var bröllopsgästerna i goda omständigheter skänkte de brudparet en duser i kontanta penningar. Kvällen upptogs offer åt bruden medan detta verkade obehagligt på gästerna och ansågs för sniket. Någon större ståt såsom med brudridare förekom ej allmänt. Man nöjde sig med mindre ståt när sällan om någonsin en kyrkvigsel förekom i denna socken, men därför hade de ej mindre roligt.

När en ny världsmedborgare gjorde sitt inträde i livet anställdes ofta barnsöl, när barnet skulle döpas. Detta fick bliva efter råd och lägenhet, så att förmögna bönder gjorde ett försvarligt kalas för faddrar och inbjudna. På mindre ställen fick man nöja sig med att få en man och hustru bland sina grannar att bära barnet till dopet. Skulle prosten under dopformulärets uppläsande säga fel på något ord, spådde man att barnet snart skulle dö. Detta var naturligtvis sådant vidskepliga människor trodde, men om förutsägelsen någon gång slog in berodde detta på att barnet varit klent när det föddes.

Det var vanligt att grannkvinnorna kom och lyckönskade de lyckliga föräldrarna medförande matranson till modern med risgrynsgröt kokad av sötmjölk garnerad med söt kanel, socker och russin. Av denna skulle barnsängskvinnan äta sig mätt och sedan finge husets övriga inneboende smaka på den goda maten. På den tiden hade man inga barnmorskor ute i bygderna att biträda vid förlossningarna. Kvinnorna fick verkställa denna samarittjänst själva och många fick genom anlag och övning ganska god insikt i hur de skulle gå tillväga vid sådana tillfällen. Vid synnerligen svåra fall måste man hämta läkaren från närmaste stad om förlossningen dröjde länge. I de allra flesta fall slapp man att anlita denna yttersta utväg. Detta var före de instrumentexaminerade barnmorskornas tid. Många kommuner har barnmorskan boende i samhället eller har flera socknar förenats sig om att avlöna gemensamt.

Med kulturens framåtskridande har behovet blivit större och följaktligen även utgifterna. Man kan fråga om icke äldre tidens människor levde lika lyckliga som nutidens, som har fullt upp av behovets bekvämligheter om de blott har råd att förskaffa sig dem. Fastän man förr inte ägde samma förutsättningar som människorna i våra dagar att skaffa sig bekvämligheter, som var främmande för de gamla, levde de säkert lika lyckliga som vi nutidens folk. Ty en sak om vilken vi sakna all kännedom har vi heller ingen längtan efter. Lyckan består ju inte i vad vi har eller hur mycket vi äger, utan består väl förnämligast i hur nöjda och belåtna vi är med vår lott. 


RSS 2.0